Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

Ποινικοποιούν τον αγώνα των μειονοτικών της Φλώρινας!

Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ και υιός του υμνητή του Χίτλερ, Θανάσης Πλεύρης, προκαλεί για μία ακόμη φορά: Ζητά την παρέμβαση του εισαγγελία και την καταδίκη των μελών του Ουράνιου Τόξου για «εσχάτη προδοσία» και «απόπειρα απόσχισης εδαφών».

Ο ΙΟΣ είχε προειδοποιήσει: Ο Λεπέν από την πίσω πόρτα με αφορμή τη φετινή εκλογική επιτυχία του ΛΑΟΣ.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
http://thanos-plevris.gr/eperotiseis/proklisi-filoskopianon-dikaiosynis.html
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΦΙΛΟΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Η πολιτική οργάνωση Ουράνιο τόξο και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι φημίζονται για την αντεθνική και φιλοσκοπιανή τους προπαγάνδα.

Στην ιστοσελίδα του Ουρανίου τόξου (www.florina.org) παρουσιάζεται ο χάρτης της Ευρώπης όπου τα Σκόπια ονομάζονται ως Μακεδονία και προκλητικά στα σύνορά τους κατέχουν και την Μακεδονία μας (συν).

Το δε Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι το οποίο χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση εκτός του ότι αναφέρει ξεκάθαρα για μακεδονικό κράτος και μειονότητα, στην ιστοσελίδα του προβάλλει ως γλώσσα τα «Μακεδονικά» εννοώντας τα Σλάβικα.

Αυτές οι προκλητικές κινήσεις μειοψηφίας ανθρώπων προκαλούν έντονα τον Έλληνα πολίτη όταν γίνονται από Μ.Κ.Ο. που χρηματοδοτείται από το κράτος και από υποτιθέμενο πολιτικό κόμμα.

Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεσθε βάσει του αρ. 30 παρ. 1 Κ.Π.Δ. να ζητήσετε την κίνηση της ποινικής διαδικασίας για τυχόν διενέργεια εγκλημάτων του Π.Κ. από τις ανωτέρω οργανώσεις (π.χ. Π.Κ. 138 επ.)

Αθήνα 01.04.2008Ο ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Πλεύρης

Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης: www.florina.org/archive/2008/may23a_g.pdf

Το θέμα παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα!


ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΛΕΥΡΗΣ

Αρθρο 30 ΚΠΔ: Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ποινική δίωξη

1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κάθε αξιόποινη πράξη.

2. Στα πολιτικά εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα από τα οποία μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης μπορεί να γίνει το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.

3. Σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγγείλει τη διενέργεια της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

Αρθρο 134 ΠΚ - Εσχάτη προδοσία

1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας** ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία** από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα,* Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:

α) να παρεμποδίσει κάποιoν απ' αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλλει το πολίτευμα του Κράτους.

2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού,* β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή,*

γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

3. Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με [θάνατο ή]*** ισόβια κάθειρξη.Άρθρο 135 ΠΚ - Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας

1. Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 τιμωρείται με κάθειρξη.

2. Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 ή με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας απ' αυτές τις πράξεις, τιμωρείται με κάθειρξη.

3. Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 134 πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

4. Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.

Αρθρο: 136 ΠΚ

Στις περιπτώσεις του άρθρου 135, το δικαστήριο μπορεί, μαζί με την ποινή της φυλάκισης, να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 61). Αν αυτός που καταδικάστηκε είναι αλλοδαπός, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την απέλασή του από το κράτος (άρθρο 74).

Αρθρο: 137 ΠΚ

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 134 παράγραφοι 1 και 2 και 135, ο δράστης μένει ατιμώρητος, αν με δική του θέληση παρεμπόδισε την επέλευση του αποτελέσματος που επιδίωξε με την πράξη του.

2. Αν στις περιπτώσεις του άρθρου 134 ο δράστης συντέλεσε αποφασιστικά στην αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, τιμωρείται με ποινή μειωμένη. Το δικαστήριο όμως μπορεί, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη του ατιμώρητη.

Άρθρο 138 ΠΚ - Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

1. Όποιος επιχειρεί με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ' αυτό ή να συγχωνεύσει έδαφος του ελληνικού κράτους σε άλλη πολιτεία, τιμωρείται με θάνατο*.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 135 και 137 έχουν και εδώ εφαρμογή.

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=878140

Δεν υπάρχουν σχόλια: