Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

"Χίμαιρα, η ίση μεταχείριση ομόφυλων ζευγαριών" (κοινή έρευνα Κέντρου Ευρωπ. Συντ. Δικαίου και Κέντρου "ΑΝΤΙΓΟΝΗ")


Ουτοπία» παραμένει για τα Λεσβιακά Ομοφυλόφιλα Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα (ΛΟΑΤ) η ίση μεταχείριση σε πολλά μέρη της Ε.Ε., σύμφωνα με πανευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη για την ομοφοβία και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού.Η έρευνα, η οποία διεξήχθη στις αρχές του 2008 από το δίκτυο «FRALEX» του νεοσύστατου ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΟΘΔ), διαπιστώνει ακόμη την αναγκαιότητα ευρύτερης νομικής προστασίας και μέτρων για την καταπολέμηση της ομοφοβίας καθώς επισημαίνει ελλιπή απόλαυση των δικαιωμάτων τους από ζευγάρια μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Σύμφωνα με την έκθεση:

* Στα 18 από τα 27 κράτη-μέλη της Ενωσης τα μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤ απολαμβάνουν νομική προστασία και δικαιώματα στους τομείς της εργασίας, της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, της στέγασης και των κοινωνικών επιδομάτων.

* Καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι τα δικαιώματα και προνόμια των παντρεμένων ζευγαριών θα πρέπει να επεκταθούν και στα ομόφυλα ζευγάρια, κάτι που αφορά εξίσου και δικαιώματα και προνόμια των συζύγων που σχετίζονται με την ελεύθερη διακίνηση και την οικογενειακή επανένωση.

* Τα κηρύγματα ομοφοβικού μίσους και εγκλήματα μίσους η έκθεση συνιστά να αντιμετωπιστούν αξιοποιώντας την ευρύτερη ποινική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καταγράφονται ακόμη περιστατικά απαγόρευσης διαδηλώσεων ΛΟΑΤ, όπως «pride parades (παρελάσεις τιμής)» αλλά και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και για την προστασία των τρανσεξουαλικών ατόμων.

Για την Ελλάδα διατυπώνονται οι εξής επισημάνσεις:

* Σχετικά με τους γάμους ατόμων ίδιου φύλου που έχουν τελεστεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.: καθώς σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο «οικογένεια» υφίσταται μόνο κατόπιν τυπικού γάμου, συνεπώς, η πιθανότητα αναγνώρισης δικαιωμάτων παραμονής ή επανένωσης σε ζευγάρια ιδίου φύλου αποκλείεται από το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, ανεξάρτητα από το αν ο σύντροφος είναι Ελληνας πολίτης, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτης χώρας.

* Επί του παρόντος δεν υφίσταται νόμος περί συμφώνου συμβίωσης στην ελληνική νομοθεσία και το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του τα ζευγάρια μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

* Ακόμη, στην ελληνική νομοθεσία δεν γίνεται καμία αναφορά στα τρανσεξουαλικά άτομα, με αποτέλεσμα να είναι ασαφές αν προστατεύονται στη βάση της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή λόγω φύλου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλου οργάνου η οποία να αφορά τρανσεξουαλικά άτομα.

* Στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται ωστόσο ως ένας από τους λόγους παραχώρησης ασύλου η διάκριση και η δίωξη λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων.

Το ελληνικό μέρος της έρευνας διεκπεραίωσαν ως εταίροι του ΟΘΔ στην Ελλάδα οι συνεργαζόμενοι φορείς Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό».

Αξιοσημείωτο είναι πως μερικές ημέρες πριν, η Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ) κατήγγειλε τον εξευτελισμό και την ψυχολογική βία σε βάρος της γνωστής τραβεστί και ακτιβίστριας Πάολα από αστυνομικούς του Τμήματος Κολωνού που τη συνέλαβαν και κράτησαν με την κατηγορία της παράνομης πορνείας, για να αφεθεί ελεύθερη με δικαστική απόφαση την επομένη.


http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=16.08.2008,id=50810600

Δεν υπάρχουν σχόλια: